connection
Ogrzewanie XXI wieku

Dzień dobry . Dziękuję Ci za to że mnie odnalazłeś/aś , postaram się na tej stronie przybliżyć czym jest ogrzewanie promiennikami podczerwieni . Jaką korzyść , wartość dla Ciebie da Ci wybór tego sposobu ogrzewania . Zapraszam do lektury - i oczywiście życzę Ci dużo CIEPŁA.

więcej »

A A A

Ogrzewanie XXI wieku

Zasady działania nowoczesnego ogrzewania opartego na promiennikach podczerwieni w porównaniu z tradycyjnymi metodami ogrzewania.

 

Zadaniem systemów grzewczych jest zapewnienie komfortowych warunków cieplnych ludziom, odpowiednio do wykonywanej przez nich pracy. Istnieje wiele sytuacji, w których tradycyjne, konwencjonalne metody ogrzewania są zbyt drogie w zakupie i montażu lub nie spełniają oczekiwań, gdyż są nieskuteczne, nieekonomiczne lub nieekologiczne.

 

Skutecznym rozwiązaniem większości tego rodzaju problemów jest zastosowanie elektrycznych promienników ciepła TERM 2000®. Są to nowoczesne urządzenia grzewcze, w których nośnikiem energii cieplnej są krótkie fale podczerwone o maksimum energii przypadającej dla długości 1,2 µm, wytwarzane przez udoskonalone żarniki Gold HeLeN firmy Philips.

Energia niesiona przez fale zostaje zamieniona na energię cieplną - na zasadzie absorbcji - dopiero w momencie zetknięcia się z powierzchnią, na którą pada. Inaczej mówiąc energia wypływająca z reflektora ciepła przechodzi bez strat przez powietrze i ogrzewa osoby oraz przedmioty znajdujące się w polu jej padania. Promienniki podczerwieni nie ogrzewają bezpośrednio powietrza a cała emitowana energia trafia do odbiorcy, dając pożądany komfort cieplny. Powietrze zostaje ogrzane w sposób wtórny, czyli na skutek oddania energii przez uprzednio nagrzane powierzchnie.

 

 Dla porównania w konwencjonalnych systemach grzewczych, które wytwarzają energię w zakresie fal długich i średnich, znaczna część ciepła tracona jest bezpowrotnie podczas przesyłu. Zamiast ogrzać ludzi i przedmioty znajdujące się w obiekcie rozprasza się ono i gromadzi pod stropem. Ponadto systemy te ze względu na znaczną bezwładność wymagają zwykle długich okresów przedgrzewczych lub całodobowego ogrzewania w celu osiągnięcia i utrzymania docelowej temperatury. Podnosi to znacznie koszty eksploatacji systemu. Promienniki ciepła sprawdzają się także przy ogrzewaniu powierzchni zewnętrzej obiektów, takich jak: tarasy, bakony, palarnie, ogrody zimowe, podjazdy, wiaty, altany - których nie da się skutecznie ogrzać tradycyjnymi metodami.

 

Podstawowe zalety reflektorów ciepła TERM 2000®

Promienniki ciepła TERM 2000® to urządzenia o wyjątkowych walorach techniczno-użytkowych, z których najważniejsze to:

 • bardzo wysoka - niespotykana w innych konstrukcjach - skuteczność ogrzewania i sprawność promieniowania.
 • natychmiastowe działanie w momencie, kiedy tego potrzebujemy.
 • długotrwały okres bezawaryjnej eksploatacji przy zachowaniu stałych parametrów (żywotność żarnika rzędu 5000-7000 godzin pracy),
 • możliwość ogrzewania strefowego, także w słabo izolowanych i trudnych do ogrzania obiektach
 • nowatorski, dwukrzywiznowy reflektor poprawiający sprawność kierunkową przesyłu ciepła.
 • niski koszt eksploatacji systemów zbudowanych na bazie reflektorów ciepła,
 • prosta budowa, małe gabaryty i estetyczny wygląd zewnętrzny
 • łatwy montaż i ustawienie promienników podczerwieni oraz bezobsługowe użytkowanie
 • ekologiczne działanie oraz brak zjawisk skraplaniu pary wodnej, ruchu powietrza i innych niekorzystnych efektów związanych z tradycyjnym ogrzewaniem
 • brak emisji gazów, spalin itp.,
 • możliwość etapowej realizacji inwestycji, szybkiej i łatwej rozbudowy.
 • łatwość uzyskania skokowej lub płynnej regulacji mocy (gęstości strumienia ciepła)
 • szeroki wybór miejsc zamocowania stałego lub rzenośnego ustawienia reflektorów
 • uniwersalizm wykorzystania, w tym możliwość wspierania istniejących systemów.

 

Promienniki podczerwieni - jedna nazwa trzy różne systemy.

 

Promienniki możemy podzielić na trzy podgrupy: promienniki podczerwieni krótkofalowe IR-A, promienniki ciepła średnofalowe IR-B oraz promienniki długofalowe IR-C. Każdy system grzewczy nazwany promiennikowym może różnić się skutecznością i przeznaczeniem w zależności od tego na jakim typie promiennika jest oparty. Zgodnie z klasyfikacją urządzeń grzewczych z systemem promiennikowym mamy do czynienia wtedy, gdy przeważająca część strumienia ciepła od urządzenia grzejnego emitowana jest poprzez promieniowanie cieplne które dociera i ogrzewa w sposób skuteczny osoby znajdujące się w polu działania promiennika ciepła. Kluczowe zatem jest to jak blisko urządzenia przebywa ogrzewana osoba. W przypadku promienników długofalowych trudno jest mówić o użytecznym polu działania gdyz ograniczenie odległości, w bezpośrednim przekazie ciepła, do ok. 50 cm od promiennika ogranicza jego użyteczność jako ogrzewania bezpośredniego blisko do zera. Jak wynika z powyższego skutecznymi promiennikami grzewczymi nie powinniśmy nazywać wszelkich "promienników" płytowych i paneli grzewczych ze względu na ich niewielką emisię w zakresie promieniowania, a znaczącą emisję ciepła poprzez konwekcję.